Nedelja digitalne ruže – Rosadigitale Week — Informatika i računarstvo

Rosadigitale Week je manifestacija koja ima za cilj postavljanje ravnopravnih mogućnosti i suzbijanje nejednakosti između žena i muškaraca u svim informatičkim područjima. U organizaciji pokreta Rosadigitale, sada već po treći put, Rosadigitale Week održava se u Italiji i šire, od 2. do 12. marta 2018. godine, povodom Međunarodnog dana žena. U događanjima (radionice, razgovori, […]

via Nedelja digitalne ruže – Rosadigitale Week — Informatika i računarstvo

Advertisements

Општинско такмичење из математике

Прелиминарна ранг листа

Општинско такмичење из математике

Задаци и решења

Прелиминарна ранг листа 3. -4. разред
Прелиминарна ранг листа 5. – 8. разред
Подаци преузети са сајта домаћина.

Обавештење

Седницe одељенских већа четвртак 01.02.2018.год.

I – IV –  9.00
V – 9.30
VI – 10.00
VII – 10.30
VIII – 11.00
Дневни ред:
1. Успех и владање ученика на кру 1. полугодишта школске2017/2018. године
2. Мере за побољшање успеха
3. Реализација плана и програма редовне, допунске, додатне наставе
и слободних активности на кру 1. полугод. шк. 2017/2018. године
4. Родитељски састанци
5. Текућа питања
НАСТАВНИЧКО ВЕЋЕ
петак 02.02.201 у 10:00h
РОДИТЕЉСКИ САСТАНЦИ
02.02.2018.год.
I – III разред – 16h
II – IV разред – 17h
V, VI, VII и VIII разред – 17h у згради Алексиначке гимназије
31.01.2018. год. Завршетак наставе на крају првог полугодишта
12.02.2018.год. Почетак другог полугодишта
14.02.2018.год. Ради се по распореду за петак.
15.02. и 16.02. су нерадни дани (државни празник)

Вождове звезде

Спортске победе, другарство, тимски рад и борбеност одувек су заштитини знак Вождоваца. Честитке свим Вождовцима кошаркашима и њиховим тренерима – Мими, Игору и Ћири!