Контакт

Све што желите да се нађе на Вождовом летопису, можете послати администраторима на следећу адресу:

vozd.aleksinac@gmail.com